Nhà sáng chế Trương Văn Đàn: Người Việt Nam đưa sáng chế vào Nhật Bản

Nhà sáng chế Trương Văn Đàn: Người Việt Nam đưa sáng chế vào Nhật Bản

Tại Việt Nam đã có một nhà sáng chế đưa ra những giải pháp cải tiến và áp dụng Johkasou một cách hiệu quả, kết quả nghiên cứu của ông đã được giới thiệu và công nhận tại chính quê hương của công nghệ này, đó chính là nhà sáng chế Trương Văn Đàn - người có những nghiên cứu tiên phong trong công nghệ xử lý môi trường hiện nay của Việt Nam.

Xem chi tiết

Các hoạt động của Công ty

Các hoạt động của Công ty

Ban Lãnh đạo Công ty đã tham gia nhiều chương trình, Hội nghị trong nước và Quốc tế như:

Tham dự “Hội nghị phát triển vùng” tại Philipin (từ ngày 2 đến 5/03/2016) với sự tài trợ của Tổ chức Liên Hợp Quốc dành cho các nhà sáng chế được tổ chức Sở hữu Trí tuệ đề cử.

Xem chi tiết

Đang tải...


 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH VÀ XANH

Địa chỉ trụ sở chính: Số 84 đường Nguyễn Thanh Bình, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: 0983.457.612                  

Email: info@xanhxanh.net  -  Website: xanhxanh.net

Công ty tại Hoa Kỳ: Blue & Green US, Địa chỉ: 436 E. Grand Avenue Chicago, Illinois - USA