SỨ MỆNH, MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp Khoa học công nghệ, Công ty CP Môi trường Xanh và Xanh được thành lập  ngày 30 tháng 06 năm 2006 với 03 Cổ đông sáng lập. Bao gồm:

  1. Nhà sáng chế Trương Văn Đàn – Chủ tịch HĐQT;
  2. Bà Đào Hải Vân – Ủy viên HĐQT- Tổng giám đốc
  3. Ông Đào Văn Ngâm - Ủy viên HĐQT

Sứ mệnh: Bảo vệ môi trường, kinh doanh ổn định, phát triển không ngừng, văn hóa - văn minh, thông minh, trí tuệ, phát triển toàn cầu

Mục đích: Nghiên cứu khoa học công nghệ và kinh doanh các sản phẩm trong lĩnh vực KHCN và lĩnh vực môi trường bao gồm:

+ Nghiên cứu và ứng dụng;

+ Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm KHCN;

+ Đầu tư tài chính và bất động sản;

+ Thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật cao;

+ Thương mại các sản phẩm trong lĩnh vực môi trường

Mục tiêu:

+ Giữ vững danh hiệu doanh nghiệp KHCN điển hình của Việt Nam;

+ Là lá cờ đầu trong các doanh nghiệp xử lý nước thải, rác thải, khí thải trong cả nước;

+ Kinh doanh hiệu quả, luôn luôn phát triển hệ thống nhân sự, công nghệ và năng lực quản lý nhằm đáp ứng cho từng thời kỳ hoạt động của doanh nghiệp;

+ Phát triển trí tuệ Việt Nam tại các nước phát triển như: Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Anh, Úc,...;

+Tập trung các lưu học sinh có trí tuệ, tư duy hiện đang ở các nước phát triển để tham gia nghiên cứu, kinh doanh nhằm phục vụ bản thân, gia đình và xã hội.

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Đang tải...


 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH VÀ XANH

Địa chỉ trụ sở chính: Số 84 đường Nguyễn Thanh Bình, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: 0983.457.612                  

Email: info@xanhxanh.net  -  Website: xanhxanh.net

Công ty tại Hoa Kỳ: Blue & Green US, Địa chỉ: 436 E. Grand Avenue Chicago, Illinois - USA