XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC MGB


1. Công nghệ sinh học theo quy trình: Sinh hủy- Tái tổ hợp – Sinh hủy

-Bản chất công nghệ: Công nghệ hoàn toàn mới so với công nghệ truyền thống đã được cải tiến và phát triển. Việc phát hiện ra một quy trình sinh học mới (được đăng ký bản quyền tại Việt Nam và quốc tế) được áp dụng, kế thừa trên thiết bị Johkasou nhằm khắc phục hoàn toàn các nhược điểm của công nghệ Johkasou đang tồn tại;

-Đó là quy trình sinh học tự nhiên: vi sinh dị dưỡng, tiêu hủy trực tiếp chất thải thành khí tự nhiên (N2, CO2) và nước. Quá trình vi sinh tự dưỡng tổ hợp các chất khoáng thành chất hữu cơ làm thức ăn cho vi sinh dị dưỡng, các vi sinh dị dưỡng lại tiêu hủy lẫn nhau. Quá trình này được tóm tắt: SINH HỦY –TÁI TỔ HỢP – SINH HỦY

cng_ngh

2. Nguyên lý, cấu tạo, bản chất công nghệ sinh học trong module xử lý nước thải MGB

3

3. Tính độc đáo của công nghệ sinh học:

- Khắc phục hoàn toàn nhược điểm của công nghệ Johkasou và các công nghệ khác đã có trên thị trường;

- Cho phép các nguồn thải đồng thời cả nước mưa đi vào hệ thống xử lý. Với một lượng chất thải như nhau, càng nhiều nước càng tốt cho quá trình xử lý;

- Tự làm sạch tại nguồn, trên đường truyền, làm nòng cốt cho giải pháp tổng thể thu gom, xử lý nước thải kết hợp thoát nước mưa. Tạo ra mạng đa dạng sinh học cho đô thị và khu dân cư. Góp phần xây dựng hệ thống kỹ thuật thông minh, bền vững, gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường;

- Hệ quả từ công nghệ xử lý mới này là hệ thống thu gom nước thải kết hợp thoát nước mưa trong nhà, ngoài nhà đồng bộ, hoàn hảo bằng các sản phẩm thiết bị tiêu năng, tích năng, hệ thống thu gom và thoát nước chung một trục. Cải tạo bể phốt sẵn có thành hệ thống xử lý nước thải công nghệ mới.

4. So sánh sự khác nhau giữa công nghệ cũ và công nghệ mới của MGB

4

 

 

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Đang tải...


 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH VÀ XANH

Địa chỉ trụ sở chính: Số 84 đường Nguyễn Thanh Bình, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: 0983.457.612                  

Email: info@xanhxanh.net  -  Website: xanhxanh.net

Công ty tại Hoa Kỳ: Blue & Green US, Địa chỉ: 436 E. Grand Avenue Chicago, Illinois - USA