THÔNG TIN CÔNG TY

 1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH VÀ XANH
  • Tên giao dịch: Blue and Green Environment Joint Stock Company
  • Tên viết tắt: MGB., JSC
  • Địa chỉ trụ sở chính: số 84 đường Nguyễn Thanh Bình, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 0983457612
  • Email: info@xanhxanh.net
  • Website: xanhxanh.net
 2. Chi nhánh tại Mỹ: Blue & Green US,Inc
  • Địa chỉ chi nhánh: 436 E. Grand Avenue Chicago, Illinois –USA
 3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 kkd_mgb.


4.Giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học công nghệ

giy_chng_nhn_dn_khcn1

5. Các ngành nghề hoạt động

STT

Tên ngành, nghề kinh doanh

Mã ngành

1

Sản xuất máy thông dụng khác

Chi tiết: Sản xuất máy móc chuyên ngành môi trường, xây dựng, giao thông điện, nước và phòng cháy, chữa cháy;

2819

2

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2220

3

Sản xuất các cấu kiện kim loại

2511

4

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

3320

5

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

3600

6

Thoát nước và xử lý nước thải

3700

7

Thu gom rác thải không độc hại

3811

8

Thu gom rác thải độc hại

3812

9

Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại

3821

10

Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại

3822

11

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông;

4210

12

Xây dựng công trình công ích

Chi tiết: Xây dựng các công trình môi trường, thủy lợi;

4220

13

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Chi tiết: Xây dựng các công trình công nghiệp;

4290

14

Lắp đặt hệ thống điện

4321

15

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí

4322

16

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy;

4329

17

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

4530

18

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: - Mua bán máy móc chuyên ngành môi trường, xây dựng, giao thông điện, nước và phòng cháy, chữa cháy; - Mua bán vật tư, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu ngành công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, môi trường, ô tô và xe có động cơ (không bao gồm thuốc bảo vệ thực vật);

4659

19

Vận tải hành khách đường bộ khác

Chi tiết: Dịch vụ vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng;

4932

20

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô;

4933

21

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: - Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng; - Thiết kế quy hoạch xây dựng. Thiết kế kiến trúc công trình; - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình cấp thoát nước, công trình xử lý chất thải;

7110

22

Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

7120

23

Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật

7210

24

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: - Tư vấn về môi trường (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính); - Lập báo cáo quan trắc môi trường; - Dịch vụ chuyển giao công nghệ; - Nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ môi trường. Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư phát triển (trừ các dự án Nhà nước cấm);

7490

25

Cho thuê xe có động cơ

7710

26

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

Chi tiết: Cho thuê phương tiện giao thông, máy móc chuyên ngành môi trường, xây dựng, điện, nước, phòng cháy, chữa cháy;

7730

27

 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

 

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Đang tải...


 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH VÀ XANH

Địa chỉ trụ sở chính: Số 84 đường Nguyễn Thanh Bình, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: 0983.457.612                  

Email: info@xanhxanh.net  -  Website: xanhxanh.net

Công ty tại Hoa Kỳ: Blue & Green US, Địa chỉ: 436 E. Grand Avenue Chicago, Illinois - USA